Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Inicijativa za demokratsku tranziciju (DTI) je nevladina organizacija koja promoviše principe lokalnog ekonomskog razvoja, održivog građanskog društva, ljudskih/manjinskih prava i borbe protiv ksenofobije.

Organizacija je osnovana 2002. godine na tragovima istoimenog USAID/OTI programa. Iskorišćen je trenutak sveopšteg ukrupnjavanja mreže nevladinih i medijskih organizacija. Takođe, unapređena je saradnja između ovih organizacija sa vladom i vladinim institucijama na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Inicijativa za demokratsku tranziciju trenutno zapošljava pet osoba u punom radnom vremenu, dok je samo u toku prošle godine preko 40 aktivista i konsultanata angažovano kroz kratkoročne ugovore. Procenjeni budžet DTI-a za ovu godinu je EUR

 
230,000. Tokom prethodne četiri godine, DTI je sproveo više projekata u okviru četiri glavne oblasti našeg delovanja (lokalni ekonomski razvoj, ljudska/manjinska prava, razvoj medija i razvoj civilnog sektora), kao što su: treninzi sa učešćem građana, izgradnja kapaciteta lokalnih samouprava, izrada i usvajanje strateških dokumenata (mladi, lokalni ekonomski razvoj, komunikacije, upravljanje otpadom), osnivanje biznis inkubatora u Beogradu, kampanja za prava osoba sa invaliditetom, izgradnja kapaciteta medija i kancelarija lokalnih ombudsmana itd. Neki od donatora sa kojima smo radili su Evropska agencija za rekonstrukciju, OEBS, UNDP, USAID, Balkanski fond za demokratiju, Kanadska agencija za međunarodni razvoj i ostali.