Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Vizija

Vidimo Srbiju kao društvo sa razvijenim civilnim sektorom, lokalnim zajednicama i jednakim mogućnostima za sve građane, bez obzira na pol, etničku pripadnost ili političku orijentaciju. Radimo na promovisanju ideje o demokratskoj Srbiji, čiji građani poseduju kapacitet da učestvuju u evropskim i globalnim integracionim procesima i punom usvajanju svih EU standarda.

 

Misija

"DTI je odlučna u nameri da sarađuje sa svim vladinim i nevladinim telima na dostizanju razvoja lokalnih zajednica, održivog civilnog društva, promociji ljudskih i manjinskih prava i borbi protiv ksenofobije u Srbiji." DTI će sarađivati sa donatorima, parnerskim NVO, vladom i vladinim organizacijama, lokalnim vlastima, medijima i ostalima sa kojima delimo iste vrednsoti. DTI će raditi na različitim projektima i programima, implementaciji raznih aktivnosti, a sve u istom cilju – ispunjavanja misije DTI.